МСМК 30.03.2019–жылы «Эл баасы» ККААнын Аккредитациялык кеңешинин чечими менен 5-жылдык мөөнөткө программалык жана институционалдык аккредитациялоодон өткөн. 5 жыл ичинде окуу жайда аткарылган иштер жөнүндө маалымат:
Отчеты директора

МСМК 30.03.2019–жылы «Эл баасы» ККААнын Аккредитациялык кеңешинин чечими менен 5-жылдык мөөнөткө программалык жана институционалдык аккредитациялоодон өткөн. 5 жыл ичинде окуу жайда аткарылган иштер жөнүндө маалымат:

МСМК 30.03.2019–жылы «Эл баасы» ККААнын Аккредитациялык ке ң ешинин  чечими менен  5-жылдык м өө н ө тк ө   программалык жана институционалдык аккредитациялоодон  ө тк ө н . 5 жыл ичинде окуу жайда аткарылган иштер жөнүндө маалымат:
04 апрель, 2024 0
Отчет по приему 2022-2023уч.год Отчет по приему 2023-2024уч.год
Отчеты директора

Отчет по приему 2022-2023уч.год Отчет по приему 2023-2024уч.год

Отчет по приему 2022-2023уч.год Отчет по приему 2023-2024уч.год
04 март, 2024 0
Отчеты директора

Майлуу-Суу медициналык колледжи 2019–жылы программалык жана институционалдык аккредитациядан өтүп, 5 жылдык мөөнөткө лицензия берилген. Мөөнөтү 2024 –жылы аяктайт.

Майлуу-Суу медициналык колледжи 2019–жылы программалык жана институционалдык аккредитациядан өтүп, 5 жылдык мөөнөткө лицензия берилген. Мөөнөтү 2024 –жылы аяктайт.
25 сентябрь, 2023 0
Отчет о деятельности Директора Майлуу-Сууйского медицинского колледжа за 3 года
Отчеты директора

Отчет о деятельности Директора Майлуу-Сууйского медицинского колледжа за 3 года

Отчет о деятельности Директора Майлуу-Сууйского медицинского колледжа за 3 года
12 декабрь, 2022 0
МСМК. Финансовый Отчет бухгалтерии 2021г
Отчеты директора

МСМК. Финансовый Отчет бухгалтерии 2021г

МСМК. Финансовый Отчет бухгалтерии 2021г
24 февраль, 2022 0
Преподавателям

ОПОП

ОПОП
02 декабрь, 2019 0
Государственный образовательный стандарт для СД, ЛД, АК, СО, СП
Преподавателям

Государственный образовательный стандарт для СД, ЛД, АК, СО, СП

Государственный образовательный стандарт для СД, ЛД, АК, СО, СП
06 июль, 2019 0
Коллективный договор МСМК на 2019 - 2021 годы.
Преподавателям

Коллективный договор МСМК на 2019 - 2021 годы.

Коллективный договор МСМК на 2019 - 2021 годы.
22 май, 2019 0