Тесты

iga-pediatriya-dlya-3sd-2021-2022-uch-god.docx [42.6 Kb] (cкачиваний: 53)
Посмотреть онлайн: iga-pediatriya-dlya-3sd-2021-2022-uch-god.docx
Посмотреть онлайн: med-etika-i-deontologiya-dlya-2sd-4-sem-2021-2022_docx.docx
pediatriya-dlya-2ak_4-sem_2021-2022.docx [50.21 Kb] (cкачиваний: 3)
Посмотреть онлайн: pediatriya-dlya-2ak_4-sem_2021-2022.docx

pediatriya-dlya-2ld_4-sem_2021-2022.docx [48.27 Kb] (cкачиваний: 2)
Посмотреть онлайн: pediatriya-dlya-2ld_4-sem_2021-2022.docx

pediatriya-dlya-3ld_6-sem_2021-2022.docx [53.89 Kb] (cкачиваний: 4)
Посмотреть онлайн: pediatriya-dlya-3ld_6-sem_2021-2022.docx
zdorovyy-chelovek-dlya-1sd-1ak-2-sem_-2021-2022.doc [154 Kb] (cкачиваний: 17)
Посмотреть онлайн: zdorovyy-chelovek-dlya-1sd-1ak-2-sem_-2021-2022.doc
ginekologiya-dlya-2ak4-sem_-2021-2022-uch-g.docx [59.32 Kb] (cкачиваний: 4)
Посмотреть онлайн: ginekologiya-dlya-2ak4-sem_-2021-2022-uch-g.docx
terapiya-3ld-6sem-2021-2022.docx [48.97 Kb] (cкачиваний: 7)
Посмотреть онлайн: terapiya-3ld-6sem-2021-2022.docx

terapiya_-4sem-2-ld-2021-2022g.docx [42.63 Kb] (cкачиваний: 3)
Посмотреть онлайн: terapiya_-4sem-2-ld-2021-2022g.docx
Посмотреть онлайн: iga-mezh_dis_testy-po-ginekologiya-3ak-6-sem_-2021-22g.docx

Посмотреть онлайн: iga-mezh_dis_testy-po-terapii-3sd-6sem_-2021-22uch-g_-docx.docx

Посмотреть онлайн: iga-mezhdis_testy-po-akusherstvu-iga-3ak-2021-22-uch-g-6-sem.docx
pediatriya-dlya-3ld-6-sem-2021-2022.docx [53.89 Kb] (cкачиваний: 6)
Посмотреть онлайн: pediatriya-dlya-3ld-6-sem-2021-2022.docx
fizicheskaya-kultura.docx [166.07 Kb] (cкачиваний: 15)
Посмотреть онлайн: fizicheskaya-kultura.docx
infektsiya-2ld-4-semestr-2021-22uch_g.pdf [114.26 Kb] (cкачиваний: 5)
Посмотреть онлайн: infektsiya-2ld-4-semestr-2021-22uch_g.pdf

infektsiya-2sd-2021-22uch_g_4-sem.pdf [115.12 Kb] (cкачиваний: 3)
Посмотреть онлайн: infektsiya-2sd-2021-22uch_g_4-sem.pdf
anatomiya-2sem_-2021-2022-1sd.docx [115.89 Kb] (cкачиваний: 36)
Посмотреть онлайн: anatomiya-2sem_-2021-2022-1sd.docx
anatomiya-2-sem_-2021-2022-1ak.docx [103.18 Kb] (cкачиваний: 9)
Посмотреть онлайн: anatomiya-2-sem_-2021-2022-1ak.docx

anatomiya-2-sem_-2021-2022-1ld.docx [106.69 Kb] (cкачиваний: 6)
Посмотреть онлайн: anatomiya-2-sem_-2021-2022-1ld.docx

2-sem_-2021-2022-1sd.docx [115.89 Kb] (cкачиваний: 9)
Посмотреть онлайн: 2-sem_-2021-2022-1sd.docx
farmakologiya-dlya-1ld-2021-2022-2-sem.doc [248 Kb] (cкачиваний: 10)
Посмотреть онлайн: farmakologiya-dlya-1ld-2021-2022-2-sem.doc
orz-i-ps-dlya-4sem-2ld1-2022.docx [50.49 Kb] (cкачиваний: 11)
Посмотреть онлайн: orz-i-ps-dlya-4sem-2ld1-2022.docx
akusherstvo-dlya-2ak12-4-semestr-2021-2022-uch-god.docx [141.97 Kb] (cкачиваний: 12)
Посмотреть онлайн: akusherstvo-dlya-2ak12-4-semestr-2021-2022-uch-god.docx
russkiy-yazyk-dlya-vsekh-1-kursakh.docx [66.66 Kb] (cкачиваний: 12)
Посмотреть онлайн: russkiy-yazyk-dlya-vsekh-1-kursakh.docx
Посмотреть онлайн: akusherstvo-i-ginekologiya-dlya-2dl12-4-semestr-2022.docx
Посмотреть онлайн: iga-terapiya-dlya-3sd-prakticheskiye-navyki-2021-22-uch-g.docx

Посмотреть онлайн: prakticheskiye-manipulyatsii-po-pp-po-distsipline-3ak.docx
nervnyye-bolezni-3ld-6-sem-tek_otl-2021-2022g.doc [358 Kb] (cкачиваний: 39)
Посмотреть онлайн: nervnyye-bolezni-3ld-6-sem-tek_otl-2021-2022g.doc
Посмотреть онлайн: otolaringologiya-tek_ekzamen-dlya-2ak12-4-sem-2021-2022g.docx

Посмотреть онлайн: otolaringologiya-tek_ekzamen-dlya-3ld-6-sem-2021-2022g.docx

terapiya-tek_ekzamen-dlya-2ak12-4-sem-2021-2022-g.doc [98.5 Kb] (cкачиваний: 14)
Посмотреть онлайн: terapiya-tek_ekzamen-dlya-2ak12-4-sem-2021-2022-g.doc

terapiya-tek_ekzamen-dlya-2sd1-4-sem-2021-2022.docx [74.91 Kb] (cкачиваний: 15)
Посмотреть онлайн: terapiya-tek_ekzamen-dlya-2sd1-4-sem-2021-2022.docx
ftiziatriya-dlya-2sd-2021-2022g4-semestr.docx [37.07 Kb] (cкачиваний: 6)
Посмотреть онлайн: ftiziatriya-dlya-2sd-2021-2022g4-semestr.docx
bjd-3ld-2021-2022-dlya-sayta.doc [92.5 Kb] (cкачиваний: 25)
Посмотреть онлайн: bjd-3ld-2021-2022-dlya-sayta.doc

nvmp-2021-2022g_-ak-sd-ld-dlya-sayta.doc [82.5 Kb] (cкачиваний: 31)
Посмотреть онлайн: nvmp-2021-2022g_-ak-sd-ld-dlya-sayta.doc
lor-dlya-3sd-tek_ekz-2021-2022-g.docx [63.28 Kb] (cкачиваний: 35)
Посмотреть онлайн: lor-dlya-3sd-tek_ekz-2021-2022-g.docx

Посмотреть онлайн: nervnyye-bolezni-dlya-3sd1-5-sem-tek-ekz-2021-2022g.doc

terapiya-dlya-2ak-3-sem-2021-2022-g.doc [158 Kb] (cкачиваний: 40)
Посмотреть онлайн: terapiya-dlya-2ak-3-sem-2021-2022-g.doc

terapiya-tek_ekz-dlya-2ld1-3-sem-2021-2022-g.docx [49.08 Kb] (cкачиваний: 22)
Посмотреть онлайн: terapiya-tek_ekz-dlya-2ld1-3-sem-2021-2022-g.docx

Посмотреть онлайн: upp-mezh_dists-khirurgiya-i-terapiya-gr-3ak-5-sem-tek-ekz-2021-2022-g.docx
osd-1-ak-1sd1ld-2021-2022uch_god.docx [53.32 Kb] (cкачиваний: 100)
Посмотреть онлайн: osd-1-ak-1sd1ld-2021-2022uch_god.docx

reanimatologiya-dlya-3ak-5y-sem2021-2022-uch-god.docx [40.81 Kb] (cкачиваний: 35)
Посмотреть онлайн: reanimatologiya-dlya-3ak-5y-sem2021-2022-uch-god.docx
infektsiya-dlya-3ak-2ld-2021-2022-tek-ekez-5-sem.docx [82.87 Kb] (cкачиваний: 63)
Посмотреть онлайн: infektsiya-dlya-3ak-2ld-2021-2022-tek-ekez-5-sem.docx

pediatriya-dlya-3sd-3ld-3ak-2021-2022-tek-ekez-5-sem.docx [158.75 Kb] (cкачиваний: 89)
Посмотреть онлайн: pediatriya-dlya-3sd-3ld-3ak-2021-2022-tek-ekez-5-sem.docx
terapiya-2ld-3-sem-2021-2022g.docx [49.08 Kb] (cкачиваний: 12)
Посмотреть онлайн: terapiya-2ld-3-sem-2021-2022g.docx

terapiya-3ld-5-sem-2021-2022g.docx [60.98 Kb] (cкачиваний: 31)
Посмотреть онлайн: terapiya-3ld-5-sem-2021-2022g.docx
farmakologiya-3sem_2sd-2021-2022.docx [59.17 Kb] (cкачиваний: 29)
Посмотреть онлайн: farmakologiya-3sem_2sd-2021-2022.docx
farmakologiya-1sem_1ld-2021-2022.docx [57.13 Kb] (cкачиваний: 33)
Посмотреть онлайн: farmakologiya-1sem_1ld-2021-2022.docx

[attachment=920]
klin_farm_-5sem_3sd-2021-2022.docx [77.75 Kb] (cкачиваний: 10)
Посмотреть онлайн: klin_farm_-5sem_3sd-2021-2022.docx
fos-dermatovenerologiya-dlya-3ld-2021-2022-u_g.docx [91.29 Kb] (cкачиваний: 29)
Посмотреть онлайн: fos-dermatovenerologiya-dlya-3ld-2021-2022-u_g.docx
Посмотреть онлайн: hirurgii-dlya-tekushchego-ekzamena-dlya-3ld-5y-semestr-za-2021-2022-uch_-god.docx

Посмотреть онлайн: hirurgii-dlya-tekushchego-ekzamena-dlya-3sd-5y-semestr-za-2021-2022-uch_-god.docx
Посмотреть онлайн: akusherstvo-i-ginekologiya-2ak1-tek_ekz_-2021-2022-3-semestr.docx

Посмотреть онлайн: akusherstvo-i-ginekologiya-2sd2-tek_ekz_-2021-2022-3-semestr.docx

Посмотреть онлайн: akusherstvo-i-ginekologiya-dlya-2ld-3-sem_-2021-2022.docx

bjd-3ak-3sd-2021.doc [94.5 Kb] (cкачиваний: 35)
Посмотреть онлайн: bjd-3ak-3sd-2021.doc

Посмотреть онлайн: ekonomika-i-upravleniye-dlya-2sd1_2-3-ak-3ld-2021-2022.doc

fos-dlya-3sd-v-terapii-5-semestr-2021-2022-uch-g.docx [45.15 Kb] (cкачиваний: 15)
Посмотреть онлайн: fos-dlya-3sd-v-terapii-5-semestr-2021-2022-uch-g.docx

fos-v-ginekologii-3ak-5-semestr-2021-2022-gg.docx [83.75 Kb] (cкачиваний: 15)
Посмотреть онлайн: fos-v-ginekologii-3ak-5-semestr-2021-2022-gg.docx

fos-akusherstvo-3ak-5-semestr-2021-2022-uch-g.docx [148.4 Kb] (cкачиваний: 18)
Посмотреть онлайн: fos-akusherstvo-3ak-5-semestr-2021-2022-uch-g.docx

fos_-terapiya-s-geriatriyey_-4ld-2021g.docx [97.94 Kb] (cкачиваний: 9)
Посмотреть онлайн: fos_-terapiya-s-geriatriyey_-4ld-2021g.docx

oftolmologiya-dlya-3ak-5-sem-2021-2022.docx [25.6 Kb] (cкачиваний: 15)
Посмотреть онлайн: oftolmologiya-dlya-3ak-5-sem-2021-2022.docx

otolaringologii-gr-4-ld-7-sem-tek-ekz-2021-2022-g.docx [48.9 Kb] (cкачиваний: 11)
Посмотреть онлайн: otolaringologii-gr-4-ld-7-sem-tek-ekz-2021-2022-g.docx

Посмотреть онлайн: semeynaya-meditsina-3ld-tek_ekz_-2021-2022-5-semestr.doc

Посмотреть онлайн: zdorovyy-chelovek-2ld12-tek_ekz_-2021-2022-3-semestr.doc

irurgiya-dlya-4ld-7-sem_-2021-2022-uch-god.docx [30.37 Kb] (cкачиваний: 31)
Посмотреть онлайн: irurgiya-dlya-4ld-7-sem_-2021-2022-uch-god.docx