МСМК 30.03.2019–жылы «Эл баасы» ККААнын Аккредитациялык кеңешинин чечими менен 5-жылдык мөөнөткө программалык жана институционалдык аккредитациялоодон өткөн. 5 жыл ичинде окуу жайда аткарылган иштер жөнүндө маалымат:
Отчеты директора

МСМК 30.03.2019–жылы «Эл баасы» ККААнын Аккредитациялык кеңешинин чечими менен 5-жылдык мөөнөткө программалык жана институционалдык аккредитациялоодон өткөн. 5 жыл ичинде окуу жайда аткарылган иштер жөнүндө маалымат:

МСМК 30.03.2019–жылы «Эл баасы» ККААнын Аккредитациялык ке ң ешинин  чечими менен  5-жылдык м өө н ө тк ө   программалык жана институционалдык аккредитациялоодон  ө тк ө н . 5 жыл ичинде окуу жайда аткарылган иштер жөнүндө маалымат:
04 апрель, 2024 0
Отчет по приему 2022-2023уч.год Отчет по приему 2023-2024уч.год
Отчеты директора

Отчет по приему 2022-2023уч.год Отчет по приему 2023-2024уч.год

Отчет по приему 2022-2023уч.год Отчет по приему 2023-2024уч.год
04 март, 2024 0
Отчеты директора

Майлуу-Суу медициналык колледжи 2019–жылы программалык жана институционалдык аккредитациядан өтүп, 5 жылдык мөөнөткө лицензия берилген. Мөөнөтү 2024 –жылы аяктайт.

Майлуу-Суу медициналык колледжи 2019–жылы программалык жана институционалдык аккредитациядан өтүп, 5 жылдык мөөнөткө лицензия берилген. Мөөнөтү 2024 –жылы аяктайт.
25 сентябрь, 2023 0
Отчет о деятельности Директора Майлуу-Сууйского медицинского колледжа за 3 года
Отчеты директора

Отчет о деятельности Директора Майлуу-Сууйского медицинского колледжа за 3 года

Отчет о деятельности Директора Майлуу-Сууйского медицинского колледжа за 3 года
12 декабрь, 2022 0
МСМК. Финансовый Отчет бухгалтерии 2021г
Отчеты директора

МСМК. Финансовый Отчет бухгалтерии 2021г

МСМК. Финансовый Отчет бухгалтерии 2021г
24 февраль, 2022 0