Новости

26-октябрьдын 2022-октябрында МСМК-да "Дени сак адам-дени сак улут"деген темада илимий-теориялык конференция болуп өттү.

31 октябрь, 2022 0
0

26-октябрьдын 2022-октябрында МСМК-да "Дени сак адам-дени сак улут"деген темада илимий-теориялык конференция болуп өттү.

Конференцияга биздин медколледждин окутуучулары жана студенттери катышты.

МСМКнын бардык предметтик-циклдик комиссиялары илимий-теориялык конференцияны өткөрүүгө активдүү катышты.

Конференция төмөнкү сценарий боюнча өттү:

1. КР гимни

2. Конференциянын алып баруучусу-зав.практикалык окутуу-Ташгтанбекова Г. А.

3.Кириш сөз-зав.практикалык окутуу-Ташгтанбекова Г. А.

Томонку темалар боюнча докладдар окулду:

1.Бул этапта саламаттык сактоо коомдорунун кызматын өнүктүрүү.

Окутуучу Абдраимова Ч. Ж


2.Доклад

- жүрөк-кан тамыр оорулары, - шишик оорулар ,

- диабет, - өпкөнүн өнөкөт обструктивдүү оорулары боюнча олумдордун отчету.

3лд1 тобунун студентисабыталы кызы Айпери


3.Психикалык ден-соолукту жана жыргалчылыкты камтыган сергек жашоо образын алдын алуу, дарылоо жана сактоо.

2лд тобунун студенти Алишер уулу Сагынбек.

4.Дары-дармек каражаттарын колдонуу, өзүн-өзү дарылоонун зыяндуулугу жана антибиотиктерди контролсуз колдонуу жөнүндө.4лд1 тобунун студенти Алтынбек кызы Айсулуу

5.Дени сак эне-дени сак балдар (кош бойлуу аялдардын арасында патология жана алдын алуу чаралары боюнча 1,2,3,4,5 ҮДТ стат маалыматтары) окутуучу Шерматова Ш. К

6.Ранне тологияны аныктоо, кечигүү татаалдыгы эрте курактагы балдардын өнүгүшү

7.Хирургиялык ооруларды эрте диагностикалоо окутуучу .Аширалиева Г. М

Майлуу Суу шаарында тобокелдик факторлору жана хирургиялык оорулардын алдын алуу.3лд1 тобунун студенти Сулайсановамэрим

8.Дени сак шаар дени сак калк.окутуучу Абдраимова Ч. Ж

Слайддар, видеороликтер көрсөтүлүп, буклеттер даярдалды.

Илимий-теориялык конференция студенттер үчүн кызыктуу, визуалдуу болуп өттү.


   26 октября 2022 года в МСМК прошла научно-теоретическая конференция на тему:

                 «Здоровый человек -здоровая нация».

    На конференции участвовали  преподаватели и студенты нашего медколледжа.

    Все предметно-цикловые комиссии МСМК активно участвовали в проведении научно-теоретической конференции.

  Конференция прошла по следующему сценарию:

1. Гимн КР

2. Ведущий конференции- зав.практическим обучением – Ташгтанбекова Г.А.

   

3.Вступительное слово- зав.практическим обучением- Ташгтанбекова Г.А.

   

   Доклад на темы: 

1.Развитие службы обществ здравоохранения на данном этапе.

Преподаватель Абдраимова Ч.Ж


2.Cмертность от:

- сердечнососудистых заболеваний, -новообразований, 

-диабета, -хронических обструктивных болезней легких) 

студентка группы 3ЛД1Сабыталы кызы Айпери

                          

3.Профилактика, лечения и поддержания здорового образа жизни, включая психическое здоровье и благополучие.

Студент группы 2ЛДАлишер уулу Сагынбек.

4.Использовании лекарственных средств,   о вреде самолечения и бесконтрольном использовании антибиотиков.студентка группы 4ЛД1 Алтынбек кызы Айсулуу

5.Здоровая мама -здоровые дети(стат данные среди беременных 1,2,3,4,5 ГСВ по патологиям и меры профилактики) преподаватель Шерматова Ш.К

6.Ранне выявление потологиии сложностей задержек в развитие детей раннего возраста

7.Ранняя диагностика хирургических болезней преподаватель .Аширалиева Г.М

Факторы риска и профилактика хирургических заболеваний в г.Майлуу Суу.студентка группы 3ЛД1 СулайсановаМээрим

8.Здоровый город здоровое население.преподаватель Абдраимова Ч.Ж

Были показаны слайды, видеоролик, подготовлены буклеты.

Научно-теоретическая конференция прошла интересно, было наглядно, доступно для студентов.

Прокомментировать
Введите код с картинки:*
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив