Новости

2022-жылдын 29-апрелинде “Тоо экосистемаларын жана климаттын туруктуулугун коргоо” жылына арналган “Кыргызстандын уран мурастары жана аларды чечүү көйгөйлөрү” деген темада илимий-теориялык конференция болуп өттү.

10 май, 2022 0
0
2022-жылдын 29-апрелинде “Тоо экосистемаларын жана климаттын туруктуулугун коргоо” жылына арналган “Кыргызстандын уран мурастары жана аларды чечүү көйгөйлөрү” деген темада илимий-теориялык конференция болуп өттү. Конференцияны жалпы гуманитардык математикалык табият таануу циклинин төрайымы, «Гигиена жана адам экологиясы» дисциплинасынан окутучусу Абдраимова Ч.Ж. алып баруучусу болду.

Конференцияга 1-2-курстун студенттери, мугалимдер жана коноктор катышты.

      Майлуу-Суу шаардык санитардык-эпидемиологиялык кызматынын радиологиялык лабораториясынын инженер-химиги Алтмышев И.М. чакырылып, «Майлуу-Суу шаарынын радиациялык калдыктары» деген темада баяндама жасады. Шаардын нормага туура келген радиациялык фону, мамлекеттик уран калдыктары тууралуу айтып, студенттер менен окутуучулардын суроолоруна жооп берди.

Төмөнкү окутуучулар чыгып доклад жасашты:

- «Гигиена жана адам экологиясы» дисциплинасы боюнча окутуучусу Абдраимова Ч.Ж. «Топурактын гигиенасы» деген темадагы доклад менен.

- философия дисциплинанын окутуучусу, «Кыргызстандын жана Майлуу-Суу шаарынын уран мурастарынын музейин» түзүү боюнча жумушчу топтун мүчөсү Травкина А.Д. «Шаардын өнүгүү тарыхы, уран кендерин иштетүү» деген темадагы доклад менен.

- «Кыргызстандын географиясы» дисциплинасы боюнча окутуучусу Исабекова Г.М. «Кыргызстандын тоо системасы» деген темадагы доклад менен.

- «Дени сак адам жана анын чөйрөсү» дисциплинасы боюнча окутуучусу Садикова К.А. “Радиациянын түйүлдүккө тийгизген таасири» деген темадагы доклад менен.

«Баштапкы аскердик-медициналык даярдык» дисциплинасы боюнча окутуучусу Кадыров К.Т. «Ядролук курал, радиациялык оору» деген темадагы доклад менен.

     Илимий-теориялык конференцияда видеофильмдер, видеослайддар, шаардык архивден алынган сүрөттөр, плакаттар, Майлуу-Суу шаары боюнча радиациялык фон боюнча статистикалык маалыматтар пайдаланылды.29.04.2022года проведена научно-теоретическая конференция, посвящённая Году защиты горных экосистем и климатической устойчивости на тему: «Урановое наследие Кыргызстана и проблемы их разрешения». Конференцию провела председатель общегуманитарного математического естественно-научного цикла, преподаватель по дисциплине «Гигиена и экология человека» Абдраимова Ч.Ж.

На конференции присутствовали студенты 1 и 2 курсов, преподаватели и гости. 

      Приглашен инженер-химик радиологической лаборатории санитарно-эпидемиологической службы г. Майлуу-Суу Алтмышев И. М., где выступил с докладом на тему: «Радиационные хвостохранилища г. Майлуу-Суу», рассказал о радиационном фоне города, который соответствует норме, о состоянии урановых хвостохранилищ и ответил на вопросы студентов и преподавателей.

   Выступили следующие преподаватели: 

- преподаватель по дисциплине «Гигиена и экология человека» Абдраимова Ч.Ж. с докладом на тему: «Гигиена почвы».

- преподаватель по философии, член рабочей группы по созданию «Музея уранового наследия Кыргызстана и г. Майлуу-Суу» Травкина А.Д. с докладом на тему: «История развития города, разработка урановых месторождений».

- преподаватель по дисциплине «География Кыргызстана» Исабекова Г.М. с докладом на тему «Горная система Кыргызстана».

- преподаватель по дисциплине «Здоровый человек и его окружение» Садикова К.А. с докладом на тему: «Влияние радиации на плод».

- преподаватель по дисциплине «Начальная военная медицинская подготовка» Кадыров К.Т. с докладом на тему: «Ядерное оружие, лучевая болезнь».

     На научно-теоретической конференции были использованы видеофильмы, видео-слайды, фото из архива города, плакаты, статистические данные о радиационном фоне по г. Майлуу-Суу.
Прокомментировать
Введите код с картинки:*
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив